Saturday, 1 April 2023

ช่วงพีคของทุกปี GISTDA เทียบพื้นที่น้ำท่วมปี 2554 – 2564 – 2565 ต่างกัน 3 เท่า

GISTDA เปรียบเทียบพื้นที่น้ำท่วมไทยช่วงก.ย. 2554, 2564 รวมทั้ง 2565 พบว่าปริมาณน้ำท่วมขังในตอนนี้ยังห่างอยู่ 3 เท่าตัว

วันที่ 6 เดือนตุลาคม 2565 มีรายงานว่า GISTDA เผยข้อมูลภาพจากดาวเทียมแสดงเหตุการณ์น้ำท่วมของก.ย.ปี 2554, 2564 รวมทั้ง 2565 พบว่าปี 2554 มีปริมาณน้ำท่วมขังทั่วประเทศ จำนวน 15,996,150 ไร่, ปี 2564 จำนวน 5,648,252 ไร่ รวมทั้งในปี 2565 (ล่าสุด) พบพื้นที่น้ำท่วมขังจำนวน 5,331,739 ไร่ ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 พบว่าปริมาณน้ำท่วมขังในตอนนี้ยังห่างอยู่ 3 เท่าตัว

เหตุการณ์น้ำในตอนนี้ หลายๆคนเป็นกังวลอย่างมากว่าจะท่วมหนักเหมือนเมื่อ 10 ปีก่อนหรือไม่ เหตุเพราะว่าด้วยปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างไม่ขาดสายก่อให้เกิดน้ำสะสมในหลายพื้นที่ ประกอบกับลมพายุโนรูที่เพิ่งจะแผลงฤทธิ์ไปสดๆร้อนๆก่อให้เกิดความเสียหายรวมทั้งน้ำท่วมในหลายพื้นที่

เทียบพื้นที่น้ำท่วม

ทั้งปริมาณน้ำในลำน้ำรวมทั้งอ่างเก็บน้ำหลายแห่งเริ่มล้นแล้ว

ก่อให้เกิดน้ำท่วมมากยิ่งขึ้น พื้นที่ลุ่มต่ำได้รับผลกระทบทุกหนทุกแห่งทำความเสียหายในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่ลุ่มน้ำชีรวมทั้งที่ลุ่มน้ำมูลที่มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น น้ำระบายไม่ทัน รอการระบาย สิ่งหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวัง คือปริมาณฝนที่ตกลงมาเพิ่มขึ้นในพื้นที่ที่จะทำให้น้ำท่วมเพิ่มสูงมากขึ้น รวมไปถึงพื้นที่จังหวัดกรุงเทพรวมทั้งปริมณฑล

หากมองย้อนกลับไปในช่วงของปี 2554 รวมทั้งปี 2564 ของก.ย. จะเห็นได้ว่าปี 2554 ประเทศไทยมีพื้นที่น้ำท่วมขังมากกว่าปี 2565 แต่ทั้งนี้ปรากฏการณ์ลานีญาที่เกิดขึ้นทำให้ฝนมาเร็วกว่าปี 2564

ส่องมวลน้ำรายภูมิภาค เปรียบเทียบระหว่างปีมหาอุทกภัย 2554 กับปีปัจจุบัน 2565

กันยายน 2554

ภาคเหนือ 350,015 ไร่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4,412,704 ไร่
ภาคกลาง 9,702,429 ไร่
ภาคตะวันออก 1,207,294 ไร่
ภาคตะวันตก 258,127 ไร่
ภาคใต้ 65,581 ไร่